Vrij beschikbare informatie

Deze internetsite werd in 2007 gestart door Joop Treep. Joop bestudeert al meer dan vijftig jaar als zelfstandig onderzoeker de orde der flamingoachtigen (Phoenicopteriformes) in al zijn facetten. Hij is deskundig op het gebied van het vóórkomen van vrij levende flamingo’s in West Europa. Hij schreef artikelen over dit fenomeen en over meer algemene flamingo-onderwerpen. Diverse teksten van hem werden in tijdschriften gepubliceerd.

Het doel van de website is om aan geïnteresseerden serieuze informatie te verschaffen over flamingo’s in het algemeen en flamingo’s in Nederland in het bijzonder. Deze site is geen fotoarchief; mooie foto’s van flamingo’s kunnen op vele andere websites gevonden worden.

De door Joop geschreven opstellen kunnen als pdf-documenten worden opgevraagd. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Wél wordt aan de gebruikers gevraagd respectvol om te gaan met het eigendomsrecht/©copyright dat bij de schrijver berust. Gegevens die op deze website gevonden worden, mogen natuurlijk in een eigen verhaal worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld; het klakkeloos overschrijven van teksten of delen daaruit is niet toegestaan. Het doorlinken vanaf andere websites naar deze site is wel toegestaan en wordt bovendien zeer gewaardeerd. Bij het gebruik van de opstellen dient bedacht te worden dat veel teksten jaren geleden al geschreven werden en dat zaken inmiddels kunnen zijn veranderd.

In de linkerkolom staan een aantal onderwerpen waarover pdf’s beschikbaar zijn. Zij zijn door aanklikken op te vragen.

Daarnaast kunnen hieronder nog de volgende pdf’s door aanklikken worden opgevraagd:

Flamingo’s in het Noorder Dierenpark.

Koude winter deert flamingo’s niet.

Flamingo’s op het Wolderwijd.

Waarom flamingo’s zo vaak op één poot staan.

Zijn flamingo’s Phoenicopteridae blijvertjes in Nederlandse wateren?

Wordt de Grote Flamingo Phoenicopterus antiquorum/roseus een blijvend nieuwe soort in
    Nederlandse wateren? 

Kleine Flamingo’s in Nederland.

Periodieke massasterfte onder Kleine Flamingo’s Phoeniconaias minor in Oostelijk Afrika.

Beknopte lijst van interessante flamingopublicaties.

In het Duits:

Flamingos im Zwillbrocker Venn.

In het Engels:

Flamingos presumably escaped from captivity find suitable habitat in Western Europe.

Reciprocal mounting and copulation behaviour of Chilean Flamingos Phoenicopterus chilensis
    in the Zwillbrocker Venn.

Reacties gesloten.