Flamingowaarnemingen

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer je waarnemingen van flamingo’s in West Europa door wilt geven via Contact.

Wil je dan zo goed mogelijk aangeven:

–  de plaats van waarneming (zo mogelijk met GPS-locatie);

–  de datum waarop de waarneming gedaan werd;

–  het totale aantal waargenomen flamingo’s;

–  de aantallen flamingo’s per flamingosoort;

–  het aantal juveniele flamingo’s (per soort, indien gedetermineerd, óf als totaal aantal

    juvenielen indien niet gedetermineerd);

–  het aantal flamingo’s dat niet gedetermineerd kon worden.

Een groot deel van de flamingo’s die in Nederlandse wateren kunnen worden gezien heeft aan één of beide poten één of twee ringen, zowel metalen ringen als brede rode kunststof banden. De meeste ringen van de in Nederland vrij levende flamingo’s werden in het Zwillbrocker Venn bij de jonge vogels aangebracht vóór ze uitvlogen. Ringaflezingen helpen bij het wetenschappelijke onderzoek naar het gedrag van de vrij levende flamingo’s. Daarom bij het doorgeven van waarnemingen ook graag doorgeven:

–  de plaats, kleur en vorm van de waargenomen ringen;

–  de code op de pootringen (indien afgelezen);

–  de leesrichting (up↑ of down↓) van de cijfers en letters op de ring.

Reacties gesloten.